İktisada Giriş 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Farklı ülkelerdeki belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne ad verilir?
Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
Bir firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişikliğe ne ad verilir?
Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
Merkez Bankası’nın para arzını düzenlemek için piyasada tahvil ve bono alıp satmasına ne ad verilir?
Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
Reeskont faiz oranı nedir?
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
İkiz açık nedir?
Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi, toplam talep eğrisinin sağa kaymasının sonuçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
Toplam talepten kaynaklanan bir durgunluk durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Ortodoks istikrar programlarında ödemeler dengesini iyileştirmek ve enflasyonu kontrol altına almak için genellikle kullanılan araçlardan biri değildir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar programlarının araçlarından biri değildir?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın