İktisada Giriş 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranı çıkarıldıktan sonra elde edilen faiz oranına ne ad verilir?
İktisadın sosyal bir bilim olarak ortaya çıkışı kaçıncı yüzyılda olmuştur?
Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeniyle potansiyel hasıladaki kaybı ölçen katsayıya ne ad verilir?
Bir ekonomide belirli bir dönemde üretilen tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?
İkiz açığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Ticari bankaların her bir TL’lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?
Reeskont faiz oranının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ekonomide reel toplam çıktının denge düzeyindeki değişiminin, dışsal değişkendeki değişime oranına ne ad verilir?
Kamunun yer aldığı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,25 ise kamu harcamaları çarpanının değeri kaçtır?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?
Atıl rezervlerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Günümüzde emek gücü yüzde kaç oranında istihdam edildiğinde, ekonomide tam istihdamın gerçekleştiği kabul edilir?
Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Çok kısa dönemde toplam arz eğrisinin şekli nasıldır?
IMF Tipi İstikrar Programlarının uygulanmasını gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
Toplam arzı belirleyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
Firmaların ürünlerine ait fiyatların, piyasada olup bitene anında cevap verememesi varsayımına dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın