İktisada Giriş 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangidir?
Ekonomide gelir harcama eşitliğinin sağlanmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?
Aşağıdaki sektörlerden hangisi, ekonomide birikimlerin reel yatırımlara dönüştürülmesinde önemli bir rol oynar?
Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
Keynes’in görüşleri hangi yıllarda artan bir şekilde taraftar bulmaya başlamıştır?
GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Faktör fiyatlarıyla safi milli hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Okun yasası aşağıdakilerden hangisini ölçen bir katsayıdır?
Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin yavaş artmasına neden olur?
Net vergi hasılatının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda toplam tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
Özel tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?
Veri teknoloji altında, işgücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın