İktisada Giriş 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Mevcut üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmaması durumuna ne ad verilir?
Toplam tüketim harcamalarının, harcanabilir gelire bağlı olmayan kısmına ne ad verilir?
İş gücüne yeni katılanları ve işinden çıkarılanları ya da yeni iş arayanları kapsayan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
"Ödünleşim” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
XX. yüzyılın ortalarında temel üretim faktörlerine aşağıdakilerden hangisi eklenmiştir?
İnsani Gelişme Endeksi, aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Toplam gelir düzeyindeki değişimin kamu harcamalarındaki değişime oranının 1’e eşit olmasına ne ad verilir?
Servet sahiplerinin ellerinde tuttuğu farklı varlıklar demetine ne ad verilir?
Para olarak tedavülde olan varlık, para olarak değerini tamamen kanuni bir zorunluluktan alıyorsa ve para olmak dışında herhangi bir ticari değeri yoksa, bu paraya ne ad verilir?
Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde toplam arz eğrisinde kaymaya neden olan faktörlerden biri değildir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun olduğu ve dışa açık bir ekonomide toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, başarılı bir ekonomi politikası uygulamak için gereken temel şartlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın