İktisada Giriş 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
Bir başka mal ya da hizmetin üretiminde kullanılan mallara ne ad verilir?
Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
Nominal faiz oranından, mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış oranının çıkarılmasıyla elde edilen faiz oranına ne ad verilir?
Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne ad verilir?
Üretime katılan son işçinin, işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
Devletin topladığı vergilerden, hanehalklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma ne ad verilir?
Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin portföy dağıtım kararlarını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,2 ise vergi çarpanının değeri kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
Toplam talep eğrisinin eğimini etkileyen döviz kuru etkisi, aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişkiyi gösterir?
Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar programlarında yer alan önlemlerden biridir?
IMF Tipi İstikrar Programları'nın uygulanmasını gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın