İktisada Giriş 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Bir ekonomide makroekonomik dengenin sağlanması için aşağıdakilerden hangisinin birbirine eşit olması gerekir?
Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?
Toplam harcamaların en önemli bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
İçinde tanımlanmış bir mal demeti bulunan sepeti satın alabilmek için cari yılda yapılacak harcama ile aynı sepeti baz yılda satın alabilmek için yapılan ödemenin birbirine oranına ne ad verilir?
"Ödünleşim" kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
"Bırakınız yapsınlar - Bırakınız geçsinler" felsefesini kabul eden modeller aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki durumlardan hangisi reel faiz oranının yüzde 5 olmasını ifade eder?
İktisat bilimi açısından katma değerin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi net ihracat değerini ifade eder?
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin aşağı ya da yukarı yönde hareket etme eğiliminin olmaması durumuna ne ad verilir?
Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
Para yetkililerinin ya da hükümetin döviz fiyatını artırmasına ne ad verilir?
İşlem maliyetinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Ticari bankaların her bir TL'lik rezervden yaratmış olduğu para miktarına ne ad verilir?
Kamunun yer aldığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tasarruf eğilimi 0,2 ise vergi çarpanının değeri kaçtır?
Toplam talebin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
“Genel Teori” adlı eseriyle pratik ekonomi politikasına yeni makro yaklaşımlar kazandıran ve ekonomik sistemin kendi başına bırakıldığında iyi işlemediğini savunan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
IMF Tipi İstikrar Programlarının uygulanmasını gerekli kılan en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Senyorajın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın