İktisada Giriş 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Geçici işsizlik olarak da adlandırılan, ekonomik açıdan gelişmiş ya da gelişmemiş bütün ülkelerde emek piyasasının iyi işlememesinden kaynaklanan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?
İstihdam dar anlamda aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
Bir ekonomide ne kadar üretim gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Gayri safi yurtiçi hasıla, harcama yaklaşımı ile hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Keynesyen tüketim fonksiyonunda, toplam tüketim harcamalarının toplam harcanabilir gelir tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam harcanabilir gelirdeki artışın ne kadarlık kısmının tüketim harcamalarına gittiğini gösterir?
Bir ülkede yıllık büyüme oranı yüzde 10 ise bu ülkenin GSYH’sı kaç yıl sonra iki katına çıkar?
Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
Üretimin, bu üretimi yaratan üretim faktörlerine oranına ne ad verilir?
Parasal olmayan bir varlığın, ödemelerde kullanılacak bir nakit aracına dönüştürülmesindeki göreceli hız ve kolaylığa ne ad verilir?
Para olarak kullanılmasa bile, kendi başına bir değer taşıyan varlıklara ne ad verilir?
Paranın değişim aracı olarak kullanılmadığı bir ekonomide, mal ve hizmet değişimi için geçen zaman, emek ve çabaların toplamına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi kamunun yer almadığı dışa kapalı bir ekonomideki toplam harcamaları ifade eder?
Para yetkililerinin ya da hükümetin, dövizin fiyatını düşürmesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam talebi oluşturan harcama bileşenlerinden biri değildir?
Hem ekonomik daralma hem de enflasyonun eş anlı olarak ortaya çıkmasına ne ad verilir?
Paranın üretim maliyeti ile üzerinde yazılı değer arasındaki farka ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi IMF tipi istikrar politikalarının araçlarından biri değildir?
Merkez bankalarının çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışını dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemlerine ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın