Borçlar Hukuku Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Borcun konusunun bir bisiklet veya diz üstü bilgisayarın teslimi şeklinde belirlendiği borçlara ne ad verilir?
Tarafların hukuki ilişkilerini kendi iradeleriyle belirleyebilmesini ifade eden Borçlar Hukuku ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi devri edime örnek oluşturur?
Aşağıdakilerden hangisi verme borcuna örnek oluşturur ?
Alacak hakkı doğmasına rağmen, alacaklının alacağını talep etme yetkisinin bulunmadığı borç ilişkilerine ne ad verilir?
Sözleşmenin kurucu unsurlarının eksikliğine bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Bir kimsenin sözleşmenin karşı tarafının kendisi ile cinsel ilişkide bulunması karşılığında evini bağışlayacağını taahhüt etmesi halinde sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden biri değildir ?
Tüzel kişilerin fiil ehliyetini kazanma anı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yazılı geçerlilik şekline tabi tutulan sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kusura dayanan haksız fiil sorumluluğunun koşullarından biri değildir?
İcra memurunun borçlunun evine girerek haciz işlemi uygulaması halinde fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebep aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir davranışı nedeniyle bir kimsenin haksız fiilinden sorumlu tutulmasına örnek teşkil eder?
Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kişinin hakkını kendi gücüyle korumasının koşullarından biri değildir?
Türk Hukukunda tazminatın asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hukukumuzda manevi tazminatın özel olarak düzenlendiği hallerden biri değildir?
Haksız fiil sorumluluğunda tazminata hükmedilebilmesi için zarar gören hangi hususu ispat etmelidir?
Aşağıdakilerden hangisi ölüm halinde istenebilecek zarar kalemlerinden biri değildir?
Manevi tazminat talebine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın