Borçlar Hukuku Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi teminat sözleşmelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden biri değildir?
İleride normal olarak gerçekleşmesi beklenen kayıpları ifade eden zarar kalemi aşağıdakilerden hangisidir?A) Fiili zarar
Gerçek vekâletsiz iş görmede iş gören, iş sahibi tarafından karşılanmayan masraf alacağını iş sahibinden hangi hükme dayanarak talep edebilir?
Alacaklıyı ifa yoluyla tatmin eden üçüncü kişinin alacaklının yerine geçmesine ne ad verilir?
Borçlunun yönetimi ve gözetimi altında onun rızasıyla borcun ifasına katılan kişiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi önce ifa yükümlülüğünün kanun tarafından düzenlenmiş olduğu hâllerden biri değildir?
Alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken tarihi ifade eden hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Ani edimli sözleşmelerde sözleşmenin geriye etkili olarak sona erdirilmesine yol açan bozucu yenilik doğuran hak aşağıdakilerden hangisidir?
Terziye dikilecek elbise için kumaşı teslim etmeyen kişinin davranışı, sözleşmenin ifasına etkisi bakımından aşağıdakilerden hangisidir?
Alacaklının ifadan beklemeye haklı olduğu menfaatlerinin kaybını ifade eden zarar aşağıdakilerden hangisidir?
Borca aykırılığa bağlanan ilk ve asıl sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yüklemeye bağlı olarak yapılabilen sağlararası hukuki işlemlerden biridir?
Ali, torunu Ceren’e sınıfını geçerse bir bisiklet alacağını söylemiştir.
Buna göre, taraflar arasındaki bağışlama sözleşmesinin bağlandığı koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçlunun da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulduğu durumda ne tür alacaktan söz edilir?
Aşağıdakilerden hangisi koşula bağlanamayan hukuki işlemlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi fer’i hak ve borçlardan biri değildir?
Alacaklı ve borçlu sıfatlarının bir kişide birleşmesinin borca etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın