Borçlar Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi taşınmazlar üzerinde birtakım alacak haklarının üçüncü kişilere de ileri sürülebilmesini sağlar?
Temsilcinin hukuki işlemi yaparken temsilci olduğunu karşı tarafa bildirmemesinin hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi uygun illiyet bağını kesen sebeplerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmeye yol açmaz?
Aşağıdakilerden hangisi borcun bizzat ifasında alacaklının menfaatinin bulunduğu kabul edilen sözleşmelerden biridir?
Borcun üçüncü kişi tarafından ifasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İfa zamanına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklının belirsizliğine bağlanan sonuçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklı temerrüdünün sonuçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğüne düşen borçlunun talep edebileceği hukuksal imkanlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borca aykırılıktan dolayı borçlunun kusursuz sorumlu tutulabileceği hallerden biri değildir?
Müteselsil borçta borçluların durumuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi devri yasal olarak yasaklanmış alacaklardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yargısal teselsüle örnektir?
Rehin verenin vermiş olduğu teminatın borcu üstlenen içinde geçerli olmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Takasa ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi kusursuz ifa imkânsızlığına dayanarak borcun sona ermesinin koşullarından biri değildir?
İbraya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yenilemenin koşullarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın