Borçlar Hukuku Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi isimsiz sözleşmelerden biridir?
Bir kimsenin ticari faaliyette bulunmayacağını taahhüt ettiği bir sözleşmenin kesin hükümsüz sayılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran hallerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi haksız fillerde zamanaşımının uzamasına yol açan sebeplerden biridir?
Faiz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde borcun üçüncü kişi tarafından ifası bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi edim fiilinin borçlanılmasına örnek teşkil eder?
Borca aykırılıkta borçlunun kusuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğü halinde borçluya tanınan olanaklardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi borçlunun temerrüde düşmüş sayılabilmesi için ihtara gerek bulunmayan hallerden biri değildir?
Alacaklının temerrüdü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Müteselsil borç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Tülay, yeğeni Yıldız’a evlenmesi koşuluyla bir otomobil bağışlamıştır. Bağışlama sözleşmesinde yer alan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri borçlunun da borcundan ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak kurtulabildiği durumu ifade eder?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ceza koşulu kararlaştırılan bir borç ilişkisinde alacaklının aşkın zararının tazminini talep edebilmesinin koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi borcun sona ermesine yol açan kusursuz ifa imkânsızlığı hallerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi tam üçüncü kiş yararına sözleşmenin örneğini oluşturur?
İbra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın