Borçlar Hukuku Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yansıma zararlarda zarar görenin yakınlarının manevi tazminat talep etmesine yol açan hallerden biridir?
Yanılma nedeniyle sözleşmeyi iptal eden tarafın kusurlu olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Ayırt etme gücünü geçici olarak kaybedenlerin zararı tazmin yükümlülüğünden kurtulabilmesinin koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisi Borçlar Kanunu dışında ayrı bir kanununda düzenlenmiştir?
Alacaklının borcun ifasını isteyebileceği en erken tarihi ifade eden hukuki terim aşağıdakilerden hangisidir?
Ali, Berrin’den 5.000 TL ödünç almış ancak vaktinde ödeyememiş, Berrin'e kendisinin ağabeyi Ata’dan olan yine 5.000 TL ‘lik alacağının devrini teklif etmiş; Berrin, bu teklifi kabul etmiştir.

Berrin’in Ali’nin teklifini kabul etmesiyle Ali’nin borçtan kurtulması halinde borcun ifası bakımından aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olur?
Aciz defi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
İş görme borçlarının yasal ifa yeri aşağıdakilerden hangisidir?
M, T ile yaptığı sözleşme ile 3 yıl onunla rekabet etmemeyi üstlenmiş, ancak bu borcuna aykırı davranmıştır.

M’nin söz konusu borca aykırı davranışına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğüne düşen borçlunun talep edebileceği hukuksal imkanlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi aşırı ifa güçlüğünün koşullarından biri değildir?
Alacaklı temerrüdünün sonuçları arasında borçluya verilen zararın tazmininin yer almaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Birlikte alacaklıların alacağı ancak birlikte isteyebildikleri, borçluların da ancak alacaklıların tümüne ifada bulunarak borcundan kurtulabildiği durumlarda aşağıdakilerden hangisinden söz edilir?
Tülay, yeğeni Yıldız’a evlenmesi koşuluyla bir otomobil bağışlamıştır. Bağışlama sözleşmesinde yer alan koşul aşağıdakilerden hangisidir?
Geçerli bir sebebi bulunmayan bir alacağın geçerlilik koşullarını taşıyan bir devir sözleşmesiyle karşı tarafa devredilebilmesi alacağın devri sözleşmesinin hangi özelliğinin bir sonucudur?
Aşağıdaki ceza koşullarından hangisinin kararlaştırılması halinde aşkın zararın tazmini istenmez?
İbra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren kusursuz ifa imkânsızlığının koşullarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi yenilemenin koşullarından biri değildir?
Hâkimin, önüne gelen bir uyuşmazlıkta zamanaşımı süresinin geçmiş olduğunu kendiliğinden dikkate alamaması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın