Borçlar Hukuku Dersi 2013 – 2014 Yılı Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi tacirler arasındaki sözleşmelerde taraflardan birinin diğerine sözleşmenin kurulduğunu ve içeriğini bildirmesini sağlar?
Aşağıdakilerden hangisi edimin özelliklerinden biri değildir?
Türk Borçlar Kanununda açık ve anlaşılır olmayan genel işlem koşulunun yorumlanması konusunda kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?
Borç ilişkisinden doğan hakların üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi karma sözleşmelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlemlerin kesin hükümsüzlüğüne yol açan sebeplerden biri değildir?
Sözleşmenin iptal edilebilirliğine yol açan sebeplerden hangisi yalnızca tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ortaya çıkar?
Yanılmanın sözleşmeye etkisi aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
X, Y ile yaptığı bir sözleşme ile hayatı boyunca ticari faaliyette bulunmayacağını taahhüt etmiştir. Daha sonra yaptığı bu sözleşmeden pişmanlık duyan X, sözleşme ile bağlılığını sona erdirmek için avukatı Z’ye başvurmuştur.

X ile Y arasındaki sözleşmedeki hukuki aksaklık aşağıdakilerden hangisidir?
Sözleşmenin taraflarca belirli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırıldığı hallerde kararlaştırılan şekle uyulmamasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi özel kanunlarda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biridir?
Kusura dayanan sorumluluğun koşullarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bir haksız fiile maruz kalan kimseden başka birisinin de bu fiil yüzünden uğradığı zarara verilen isimdir?
Aşağıdakilerden hangisi yapı malikinin sorumluluğunun koşullarından biri değildir?
Tazminat davasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bedensel zarar türlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşmeye yol açan olgu diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisi manevi tazminat talebinin koşullarından biri değildir?
Arkadaşının tavsiyesi üzerine Altınışık zayıflama merkezine üye olmak isteyen Adem, yanlışlıkla Altınay zayıflama merkezine başvurmuş üyelik aidatının tamamı olan 10.000 TL’yi de peşin ödemiştir. Hata ettiğini anlayan Adem, Altınay zayıflama merkezine üyeliğini iptal ettirmiş ve peşin ödemiş olduğu 10.000 TL’nin iadesini istemiştir.

Adem’in iade talebinin hukuksal dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın