Sosyolojiye Giriş Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Fiziksel dünya insan etkileşiminden bağımsız olarak var olduğu halde toplumsal dünyanın insanların anlamlı ve amaçlı eylemleriyle kurulduğunu, bu nedenle doğal gerçekliklerle toplumsal gerçekliklerin aynı yöntemle incelenemeyeceğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Tek gerçek ve doğru bilginin bilimsel bilgi olduğunu, bilimin tek bir mantığı olduğunu, bu nedenle sosyal bilimlerin de doğa bilimlerinin kullandığı yöntemi kullanması gerektiğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin gelişiminde katkıda bulunan sosyologlardan biri değildir?
Tarihsel gelişmenin anlaşılmasında üretim ilişkilerinin kritik bir öneme sahip olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin özellikleri arasında yer almaz?
Küreselleşme sürecini geç modernite olarak adlandıran ve küreselleşmenin kapitalist modernitenin bir sonucu olduğunu iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ideolojinin tanımlarından biri değildir?
Toplumu “elit olanlar ve elit olmayanlar” şeklinde ikiye ayıran teorisyen aşağıdaki isimlerden hangisidir?
Kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve yargılamak gerektiği, kültürlerin dışardan yargılanamayacağı düşüncesine ne ad verilir?
Küreselleşme sürecinin bir yüzü yerel olanın evrenselleşmesi ise, diğer yüzünün küresel olanın yerelleşmesi olduğunu; bu nedenle küreselleşmeden değil, küyerelleşmeden söz edilmesi gerektiğini belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür olarak Kültür"ün bir örneğidir?
Aşağıdakilerden hangisi kadının işgücü piyasası içerisindeki yerini doğru olarak tanımlayan olgulardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?
İşlevselci yaklaşımın aile sosyolojisini egemenliği altına almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Max Weber’in toplumsal tabakalaşma ve din arasındaki ilişkiye dair analizi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Dini üstyapının bir parçası olarak gören ve “ideoloji olarak din” yaklaşımına sahip olan Marx ve Engels din sosyolojisi içerisinde aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dinle ilgili görüşlerinden biri değildir?
Suçu kapitalist toplumun doğal bir ürünü olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Hukuk Sosyolojisi” kavramı ilk kez hangi düşünür tarafından kullanılmıştır?
Kentin farklı nitelikleri olan bölgeleri olduğunu ve bazı bölgelerin suça diğerlerine göre daha hazır olduğu vurgulayan suç yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın