Sosyolojiye Giriş Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Belirli sayıda insanın toplumsal grup sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Pozitivist yaklaşıma göre toplumsal araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki sosyologlardan hangisi pozitivist bir yaklaşıma sahip değildir?
Toplumun aktif, yaratıcı ve yorumlama kabiliyeti olan insan özneler tarafından gündelik yaşamda her gün yeniden inşa edildiğini savunan ve böylece bireyleri toplumsal dünyanın şekillenmesinde daha aktif olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Karl Marx’ın doğu toplumlarında yaşanan değişimleri açıklayabilmek için geliştirdiği üretim biçimi kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?
"Kişisel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla devletin sınırlandırılması" düşüncesi aşağıdaki siyasal ideolojilerden hangisinde görülmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin özellikleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür olarak Kültür”ün bir örneğidir?
Büyük ölçüde kültür endüstrisi ürünlerinden oluşan ve toplumda büyük çoğunluklar tarafından beğenilen, tercih edilen kültüre ne ad verilir?
Kültür ve medeniyet arasında bir ayrım yaparak kültürü tanımlayan Türk sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumundaki ekonomik sistemin aileden beklediği niteliklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?
En küçük toplumsal kuruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Dini toplumsallıkla açıklayan teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dinle ilgili görüşlerinden biri değildir?
Dini sosyal psikolojik yaklaşım içerisinde değerlendiren Max Weber’in incelediği dünya dinleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu ve suçlu insanların, kafa yapılarından hemen tanınabileceğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Suçu kapitalist toplumun doğal bir ürünü olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Sapmaya ilişkin yaklaşımlardan hangisi bireyleri etkileyen sosyal çevreyle birlikte suçlu ve normal bireyler arasındaki farklılıklara odaklanır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın