Sosyolojiye Giriş Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerdeki üç temel yaklaşımın ortak özelliğidir?
Belirli sayıda insanın toplumsal grup sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilimin amaçlarından biridir?
İşlevselciliğin toplumu işlevsel birlik halinde bütünleşmiş bir sistem olarak ele alan varsayımını eleştirerek toplumların her zaman düzgün ve sorunsuz şekilde işlemediklerini kabul eden işlevselci sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihsel gelişmenin anlaşılmasında üretim ilişkilerinin kritik bir öneme sahip olduğunu savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyoloji bağımsız bir akademik disiplin olarak hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Giddens’a göre modern dünyadaki toplumlar arasında yer almaz?
Toplumsal değişme sürecinde karizmatik otoritenin önemini vurgulayan ve karizmatik otoritenin hem geleneksel hem de modern toplumun yapısını dönüştürdüğünü iddia eden toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Siyaset sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Liberalizm ideolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1980’lerde etkinlik kazanan, klasik liberalizm anlayışının yeniden değerlendirilmesini ve yorumlanmasını içeren ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
İktidar kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi “Yüksek Kültür olarak Kültür”ün bir örneğidir?
Kültürel olarak türdeş bir topluluk içinde genellikle anonim olarak üretilen ve nesilden nesle sözlü olarak aktarılan kültüre ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ev hizmetinde çalışan kadın(lar)ın özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi E. Leach’e göre aileyi Kaçış Dünyası haline getiren nedenlerden biri değildir?
Dini sosyal psikolojik yaklaşım içerisinde değerlendiren Max Weber’in incelediği dünya dinleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi Emile Durkheim’ın dinle ilgili görüşlerinden biri değildir?
Hukuk Sosyolojisi” kavramı ilk kez hangi düşünür tarafından kullanılmıştır?
Sapma hastalığı ya da anormalliğin bedenden çok zihinde temellendiğini kabul eden sapma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın