Sosyolojiye Giriş Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın aşamalarından biri değildir?
Bilimsel gücü açısından sosyolojiyi bilimlerin kraliçesi ve geleceğin bilimi olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Weber'in bürokrasi modelinin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Michel Foucault’nun iktidar olgusuna ilişkin değerlendirmeleri içinde yer almaz?
Kültürü estetik mükemmelikle özdeşleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Küreselleşme sürecinin bir yüzü yerel olanın evrenselleşmesi ise, diğer yüzünün küresel olanın yerelleşmesi olduğunu; bu nedenle küreselleşmeden değil, küyerelleşmeden söz edilmesi gerektiğini belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Kapitalist sistemin yeniden üretimini sağlayan ve meşrulaştıran kültürel yapıya ne ad verilir?
Egemen kültürel değerlere topyekün bir şekilde direnen grupların yaşam biçimlerine işaret etmek üzere kullanılan kültür kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Kadın’ın ezilmişliğinin temeli kadının ruhudur; kadının ezilmişliğinde cinselliğin rolü Freud’un kuramından ve Oedipus döneminden kaynaklanır. Zira otorite, özerklik ve evrensellik erkeğin mülkiyetinde kalırken, aşk, bağımlılık ve adanmışlık kadının tek mülkiyeti olur şeklinde tanımlanan feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi G. P. Murdock’a göre ailenin evrensel işlevlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kadının işgücü piyasasında karşılaştığı ayrımcı uygulamalara örnek oluşturmaz?
Aşağıdakilerden hangisi kırsal ailede kadın emeğinin sömürüsünün artmasının nedenlerinden biri değildir?
Din ve toplumsal tabakalaşma açısından kast sistemine dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Din ve toplum ilişkisi açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Büyüden tamamen kopmayı temsil eden, Tanrı'nın mutlak aşkınlığını ve bireyin manevi soyutlanmışlığını temel alan öğreti aşağıdakilerden hangisidir?
Din'i sosyal psikolojik yaklaşım içerisinde değerlendiren Max Weber’in incelediği dünya dinleri arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
“Hukuk Sosyolojisi” kavramı ilk kez aşağıdaki hangi düşünür tarafından kullanılmıştır?
I. Mülke ilişkin suçlar
II. Dinî suçlar
III. Duygusal suçlar
IV. Alkol, uyuşturucu ve sağlık suçları

Yukarıdakilerden hangileri sınıflandırılan suç tiplerindendir?
Bazı insanların doğuştan suça eğilimli olduğunu ve suçlu insanların, kafa yapılarından hemen tanınabileceğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
I. Biyolojik yaklaşımlar
II. Psikolojik yaklaşımlar
III. Sosyolojik yaklaşımlar

Yukarıdakilerden hangileri sapmaya ilişki temel yaklaşımlardandır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın