Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in Nizam-ı Cedit (Yeni Düzen) kapsamında yapmayı planladığı reformlardan biri değildir?
İngilizlere kapitülasyonları dahi aşan imtiyazların verildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesi aşağıdaki uygulamaların hangisinde ilk kez dile getirilmiştir?
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin İslamcılık siyasetini savunan ve takip eden devlet adamları aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
1871 yılında toplanan ve “ Üç İmparatorlar Ligi” olarak bilinen toplantıya katılan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabının sonuçlarından biri değildir?
TBMM açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini artırmak için aşağıdaki düzenlemelerden hangisini yapmıştır?
Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ilkesini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklamaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı Milli belgesinde yer almamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de faaliyet gösteren İkinci Grup’un önde gelen isimlerinden biridir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Nisan 1920’de Meclis başkanlığına verdiği önergenin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde sanayi alanında görülen özelliklerden biri değildir?
OsmanlI Devleti’nde ulusal bankacılığın ilk örneği sayılabilecek olan Ziraat Bankası hangi yönetici tarafından kurulmuştur?
Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle kurulan ilk fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
Mudanya Konferansı’nda Türkiye’yi aşağıdakilerden hangisi temsil etmiştir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhurbaşkanı olmasıyla TBMM Başkanlığına seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın