Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Padişah tarafından Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan görüşmelerine gözlemci olarak katıldığı için antlaşmada imzası olmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, Avrupa ülkelerinin yıkıcı rekabetine karşı dayanarak ayakta kalan küçük işletmelerinden biri değildir?
Bu soru iptal edilmiştir.?
Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip “taaruzi keşif” adını verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan’da görüşülen ve Misak-ı Millîye uygun olarak çözümlenemeyen mesele aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Mustafa Kemal Atatürk İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır?
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?
OsmanlI Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1913 tarihli Geçici Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri değildir?
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadeleye yarar sağlayan cemiyetlerden biridir?
Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
II. Abdülhamit Dönemi'nde etkili olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
23 Aralık 1876 tarihinde İstanbul’da toplanan Tersane Konferansı’nda çözülmeye çalışılan konu aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın