Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri değildir?
OsmanlI döneminden kalan ve bazı değişikliklerle varlığını devam ettiren iki dereceli seçim sistemi aşağıdaki seçimlerden hangisine kadar uygulanmıştır?
I. Dünya Savaşı’nda Irak Cephesi'nde, Türk Birlikleri karşısında İngilizlerin ağır kayıp verdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin kamuoyu oluşturmak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansında İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele’den itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti’ni paylaşma tasarılarına son şeklini verdikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir?
23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılış konuşmasını yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?
23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra oluşturulan hükümete ne ad verilmiştir?
Mondros Mütarekesi’nden sonra işgallere karşı kurulmuş olan hareketleri bir çatı altında toplamak amacıyla oluşturulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararların sonuçlarından biri değildir?
Lozan Barış Konferansı’nda çözülmediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde yabancı girişimcilere ilk demir yolu yapım imtiyazı verilen hat aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Barış Konferansı’nda boğazlar konusunda Türk tezine yakın bir tavır sergileyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Islahat Fermanı’ndan sonra İngiliz-Fransız ortak sermayesiyle kurulan ve 1863-1914 yılları arasında altın karşılıklı konvertibl banknot basan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanh Devleti’nde ilk kağıt para uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildiği ve Türk askerleri tarafından kurtarıldığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın