Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Tarihe “sopalı seçim” olarak geçen seçimlerin yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?
II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Büyük işletmelerin kurulması, hammadde ve pazar ihtiyacının artması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Paşa'ya (Atatürk) Gazilik unvanının verildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
TBMM’nin açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini artırmak için yaptığı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal temelini oluşturmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye Cumhuriyetinin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nde İngiltere’ye ilk demiryolu imtiyazı hangi hat için verilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın