Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak yaşanan buhranın sebeplerinden biri değildir?
Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın ilan edilme sebeplerinden biri değildir?
Osmanlı Devleti’nde seçimlerin yapılmasına ve meclisin toplanmasına dair iradenin yayınlandığı II. Meşrutiyet hangi tarihte ilan edilmiştir?
Cemiyetler Kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
V. Mehmet Reşat’ın Rumeli seyahatine çıkmasının en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanh Devleti’nin Tebaa-i Sadıka olarak adlandırdığı millet aşağıdakilerden hangisidir?
18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Aşağıdakilerden hangisi Son OsmanlI Meclis-i Mebusanı’nda kabul edilen Misak-ı Milli belgesinde yer almaz?
Mustafa Kemal Paşa’nın 25 Mayıs - 12 Haziran 1919 tarihleri arasında Havza’da bulunduğu süre içerisinde izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından ulusal özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Dönemi’nden önce devlet sermayesiyle 1810’da kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?
Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın