Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Osmanlı Devleti ile Avusturya İmparatorluğu arasında yapılan Pasarofça Antlaşmasından sonra başlayan, devletin içyapısında bazı düzenlemelerin gerçekleştirildiği 1718-1730 yılları arasını kapsayan döneme ne ad verilir?
II. Abdülhamit dönemindeki en etkili düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
Ferman şeklinde ilan edilmiş olmasına rağmen halkın temsilcilerini ilk kez geniş bir şekilde bir araya getiren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Habsburg İmparatorluğu ile eşit imparatorluklar olduğu ilkesini kabul etmek zorunda kalmıştır?
Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün, Padişah tarafından Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk, yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?
Milli Mücadeleden itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1913 tarihli Geçici Sanayi Kanunu'nun hükümlerinden biri değildir?
Lozan görüşmelerine gözlemci olarak katıldığı için antlaşmada imzası olmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
Yabancılar tarafından işletilen demir yolu hatları hangi dönemde çıkarılan yasayla devletleştirilmiştir?
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın