Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in yaptığı ıslahatlardan biri değildir?
Osmanlı Devleti ve İngiltere arasında yapılan Balta Limanı Antlaşması hangi padişah zamanında imzalanmıştır?
Danıştay’ın başlangıcı sayılan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 23 Aralık 1876’da ilan edilen Kanun-i Esasi’nin hükümleri arasında yer almaz?
II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da kadınlara seçmen olma hakkının tanınması yönünde teklif veren kişi kimdir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde eğitim için ayrılan kaynaklar arasında ver almaz?
1838 yılında imzalanan ve İngiliz tüccarlarını Osmanlı Devleti’nde en imtiyazlı millet haline getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?
1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarına göre İtalya’ya vaat edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesinde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün Dokuzuncu Ordu Müfettişliğine atanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’un işgali üzerine yeni bir meclisin toplanması için 19 Mart 1920’de yayımladığı genelgede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Yeşil Ordu Cemiyeti’nin yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nde ilk kâğıt para (kaime) uygulaması hangi yıl başlatılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi 1913’te çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” içinde yer alan düzenlemelerden biri değildir?
Lozan Barış Antlaşmasında Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
Osmanlı Devleti’nin son sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir?
Ankara’nın başkent olduğu tarih aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın