Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Osmanlı Devleti’nin Viyana’ya ikinci kez sefer düzenlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
1711 ’de başlayan, Rus ordusunun yenilmesi ve Osmanlı Devleti’nin Azak Kalesi’ni geri almasıyla sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?
Topkapı Sarayı’nda kütüphane açtırarak ülkenin dört bir tarafından önemli kitap ve el yazmalarını toplatan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhranın köklerini Kanuni dönemine kadar götürerek “reaya, memleket ve hazine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu” risalesinde belirten ve eserini IV. Murat’a sunan kişi kimdir?
Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?
II. Meşrutiyetin ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?
Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında hazırlanmıştır?
Ermeni sorununun ilk defa uluslararası alanda gündeme getirildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir?
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâmı Adliye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1912’de Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye dergisinde yayımlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren OsmanlI Devleti’ni kurtarma amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?
1914 Meclis-i Mebusan’ında (III. Dönem) batılılaşma yolunda atılan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
II. Abdülhamid Dönemi eğitim politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
OsmanlI Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
“İkinci Üç İmparatorlar Ligi” hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Ayastefanos Antlaşması ile Rusların eline geçen Elviye-i Selase (üç vilayet) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Coğrafi keşiflerden sonra sömürgeciliğin ilk aşamada etkilerinin görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?
Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın