Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir?
Ferman şeklinde ilan edilmiş olmasına rağmen halkın temsilcilerini ilk kez geniş bir şekilde bir araya getiren anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılâbı'nın sonuçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal temelini oluşturmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Amasya Genelgesinde milli egemenlik ilkesine işaret eden madde aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
Aşağıdakilerin hangisinde saltanat hükümeti Milli İradeye tabi olmaya davet edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin kamuoyu oluşturmak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?
Lozan Barış Antlaşması’nda Rodos, On İki Ada ve Meis Adaları hangi ülkeye verilmiştir?
Ahmet Mithat Efendi’nin 1879’da yazdığı “Ekonomi Politik” adlı kitabında ele aldığı en önemli konu aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
OsmanlI Devleti’nde ilk kağıt para uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?
Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Düyun-u Umumiye İdaresi’nin gerek gördüğünde haciz yoluyla tahsilat yapması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
toplamada tek yetkili olduğunun 19. TBMM Hükümeti'nin savaş yapmadan Doğu Trakya’yı elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın