Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Sultan Abdülaziz’in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
18. yüzyıl sonlarında Rusya’nın, Karadeniz’e yerleşmesini ve OsmanlI Devleti’ndeki Ortodoks tebaanın haklarının koruyuculuğunu üstlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcılık düşüncesinin savunuculuğunu yapan yayın organlarından biridir?
1871’de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa’daki güçler dengesini bozan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Amasya Genelgesi’nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir?
Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?
I.TBMM’de kurulan Halk Zümresi’nin savunduğu görüş aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın, İstanbul’un işgali üzerine alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin, yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı yasal düzenlemelerden biri değildir?
Dokuzuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa’nın desteği ile 5 Kasım 1918’de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Misak-ı Millî’nin ilk şekillendiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde faaliyet gösteren yabancı bankalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması’nda yer alan, boğazların statüsüne ilişkin hükümlerden biri değildir?
Cumhuriyet Dönemi'nden önce, 1810’da devlet sermayesi ile kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?
İsmet Paşa’nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’nın Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?
1913’te küçük sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın korunması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Dönemi'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın