Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele savaşları devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Halkevlerinin kuruluş amaçları arasında yer almaz?
Serbest Cumhuriyet Partisi’nin savunduğu temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki okullardan hangisi, 1928 yılında yeni harflerin topluma öğretilmesi amacıyla kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Sancak’ı (Hatay) ayrı bir varlık olarak kabul eden komisyon raporu aşağıdakilerden hangisidir?
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti döneminde izlenen iktisadi politikanın uygulamalarından biri değildir?
Döviz çıpasına dayalı Enflasyonu Düşürme Programı hangi ekonomik krizle terk edilmiştir?
Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk Dış Politikasına yön veren temel ilkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Mutlak blok politikasının Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğu ve çok yönlü bir dış politika izlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisi ile gündeme gelmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, 1950-1959 yılları arasında Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu bağlamında yürüttüğü politikalardan biri değildir?
1939 yılında, parti-devlet özdeşliğinden vazgeçilmesini ve hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de kontrol edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?
Demokrat Parti döneminde kurulan Tahkikat Komisyonu’nun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında gerçekleşen uygulamalardan biri değildir?
Türkiye’de milli kütüphanenin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın