Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulama esaslarından biri değildir?
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'ne göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal gruplar arasında işbölümünü ve dayanışmayı doğrudan esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin, İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde tam bir egemenlik kurmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.” tanımının ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
1950 yılında Türkiye’de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki faaliyetlerinden biri değildir?
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?
Hasan Ali Yücel’in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 yılındaki Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grup’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
oluşturulması 18. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Batı ittifakına yönelmesinde etkili olan gelişmelerden biridir?
II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın