Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” ifadesi ile milliyetçilik ilkesinin hangi yönüne işaret etmiştir?
Saltanatın kaldırılmasından sonra geleneksel toplum yapısına sahip olan Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırma mücadelesinin önünü açan icraat aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim konusundaki amaçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada uyguladığı esaslardan biri değildir?
Atatürk’ün yazılmasına öncülük ettiği; devlet, demokrasi ve özgürlük gibi konulardaki görüşlerini belirttiği ders kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal gruplar arasında iş bölümünü ve dayanışmayı esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?
Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalarken gerçekleştirmek istediği ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere kurulan örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan ekonomik politikalar sonrası ortaya çıkan sonuçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasının nedenlerinden biridir?
Mutlak blok politikasının Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğu ve çok yönlü bir dış politika izlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisi ile gündeme gelmiştir?
ABD’nin, II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen uçuşa yasak bölgenin denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
29 Mayıs 1939 tarihli CHP Beşinci Olağan Kongresinde 1936’da başlatılan “parti-devlet özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanmasından sonra hükümeti kurması için görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu ilk kez hangi anayasada belirtilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın