Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan “Eğitmen kursları” hangi Milli Eğitim Bakanı’nın tespit ve önerileri sonucu kurulmuştur?
1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
29 Mayıs 1939 tarihli CHP Beşinci Olağan Kongresinde 1936’da başlatılan “parti-devlet özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?
Türkiye’nin NATO’ya üye olması hangi yıl gerçekleşmiştir?
Mutlak blok politikasının Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olduğu ve çok yönlü bir dış politika izlenmesi gerektiği aşağıdakilerden hangisi ile gündeme gelmiştir?
ABD’nin, II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye'de, radyo ve televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılması hangi konferansta kararlaştırılmıştır?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra ülke yönetimini üstlenen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son OsmanlI hanedan mensubu kimdir?
Türkiye’de milli kütüphanenin kurulması düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisi tarafından önerilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti iktidarının ilk yıllarında gerçekleşen uygulamalardan biri değildir?
Konfederasyonu'nun kurulması 18. 1950 yılında Türkiye'de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
12 Kasım 1942 tarihinde olağanüstü ekonomik ve mali koşullar çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın