Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

1 Kasım 1922’de Saltanatı kaldırma kararı alan TBMM, İstanbul’daki hükümet biçimini hangi tarihten itibaren yok saymıştır?
Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan eğitim hamlesindeki hedeflerin başında gelen konu aşağıdakilerden hangisidir?
1924 Anayasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1933’te Darülfünun'un kapatılarak İstanbul Üniversitesinin açılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk’ün milliyetçilik anlayışına uymaz?
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye Litvinov Protokolü’ne hangi yılda katılmıştır?
Atatürk’ün dış politikada uyguladığı akılcılık esasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1950’de kurulan, Dünya Bankası’nın teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Menderes hükümetinin döviz darboğazını aşmak için ithalatta liberasyona son verdikten sonra aldığı önlemlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu tartışmalarında hükümeti ve hükümetin uygulamalarını eleştiren politikacılar arasında yer almaz?
20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştiren koalisyon hükümetinin parti genel başkanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?
“Atatürk’ün Selanik’te doğduğu eve Yunanlılar tarafından bomba atıldığı” haberinin İstanbul gazetelerinde yayımlanması üzerine İstanbul’daki gayrimüslimlere ait dükkânların yağmalanması olayına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi 1970’li yıllarda başbakanlık yapmış liderlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 yılları arasında kurulan Demokrat Parti hükümetlerinin millete verdikleri vaatler arasında yer almaz?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyetin 50. yılında 29 Ekim 1973’te açılışı yapılan ve proje aşamasında Türk firmalarının da katkı sağladığı inşaat faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
“Atatürk’ü Koruma Kanunu” Demokrat Parti Hükümeti tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın