Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk devrimine ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk döneminde iki kez çok partili hayata geçme denemesinde bulunulmasının ve bu yönde teşvik edici davranışlar sergilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’deki tarımsal yapının özelliklerinden biri değildir?
Sovyetler Birliği’nin, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin Doğu sınırında toprak talep ettiği, Boğazların ortak savunulması ve Montrö Antlaşması'nda revizyon yapılması konularını gündeme getirdiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye ekonomisinde meydana gelen gelişmelerden biri değildir?
Cumhuriyetin ilanından sonra Türk dış politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları olarak bilinen istikrar programının kısa vadeli hedefleri arasında yer almaz?
Türkiye’nin Batı Bloğu içindeki yeni konumu açısından en önemli adımların ilki olan ve Soğuk Savaş’ın başlangıcı olarak nitelendirilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
CHP’nin 1939’da yapılan 5. Olağan Kongresi’nde “parti-devlet özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarının kontrol edilmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi Milli Birlik Komitesi tarafından himaye edilen Türk Kültür Derneği’nin amaçlarından biridir?
Demokrat Parti Dönemi'nde kurulan Tahkikat Komisyonu’nun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
24 Temmuz 1963’te yürürlüğe giren ve 1970 muhtırasından sonra askıya alınan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti Hükümeti’nin programında yer almaz?
II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın