Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Cumhuriyeti ve devrimleri topluma mal etmek, toplumun kültürel gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk Devrimi’ne ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?
“Türk Devleti’nin laik olduğu” yolundaki cümle 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalarken gerçekleştirmek istediği ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Antlaşmasında Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilen ve Atatürk’ün ölümünden sonra çözülebilen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti döneminde izlenen iktisadi politikanın uygulamalarından biri değildir?
Döviz çıpasına dayalı Enflasyonu Düşürme Programı hangi ekonomik krizle terk edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminin en önemli sonuçlarından biridir?
Cumhuriyetin ilanından sonra, Türk Dış Politikasına yön veren temel ilkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, 1950-1959 yılları arasında Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu bağlamında yürüttüğü politikalardan biri değildir?
7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ordu içinden oluşturulan 38 kişilik komite aşağıdakilerden hangisidir?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın