Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Cumhuriyet döneminde eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıldan itibaren OsmanlI Devleti’ndeki ithalat ve ihracattaki dengesizliğin en önemli nedenlerinden biridir?
Türkiye Cumhuriyetinde karma eğitim sistemi hangi öğretim döneminde uygulanmaya başlamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği yurt gezilerinin işlevlerinden biri değildir?
Kurtuluş Savaşı sırasında Cumhuriyeti amaçlayan “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesini içeren ilk siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti hangi kurumun kapatılmasının ardından açılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisinde Balkan Paktı’nı imzalayan ülkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Demokrat Parti döneminde büyük ticaret bankalarınca örgütlenmiş bulunan temel finans kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin izlediği tarıma dayalı kalkınma modelinin etkilerinden biri değildir?
Türkiye’yi 1995’te, 1970’li yılların İtalya’sının sahip olduğu sanayileşmiştik düzeyine çıkarılmasını hedefleyen kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?
Soğuk Savaş bittikten sonra jeopolitik öneminin azaldığı söylenen Türkiye’nin, 1990’da Batı için tekrar önemli bir hale gelmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Dış Politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Türk dış politikasında (1945-1947) karşılaşılan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışma başlatarak Demokrat Parti’nin kuruluşuna yol açan “dörtlü takrir”e imza atmayan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşinci Olağan Kongresi’nde hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra ülke yönetimini üstlenen kurul aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi köy çocuklarının eğitilmesini, köy ve köylünün geliştirilmesini amaçlayan Köy Enstitülerinin kurucularından biridir?
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne kuruluşundan 1980’li yıllara kadar çalışmalarından dolayı yöneltilen en büyük eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olduğu ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın