Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Türkiye'de çağdaş tarihçilik anlayışı ne zaman başlamıştır?
Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyetin ilk yıllarında, İstiklal Mahkemesinde yargılanarak beraat eden gazetecilerle görüşerek fikir birliği oluşturmuş, ardından İzmir’de düzenlenen harp oyunları tatbikatına katılarak buradaki paşalarla görüş alışverişinde bulunmuş ve Ankara'da üniversite rektör ve dekanlarından oluşan heyeti kabul ederek kamuoyu oluşturmaya çalışmıştır.

Mustafa Kemal Paşa'nın bu girişimleri aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmek için yapılmıştır?
Lozan görüşmelerinde çözümlenemeyen Musul sorunu kaç yılında çözüme kavuşmuştur?
17 Kasım 1924 tarihinde kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kıbrıs meselesini çözmek için 1959'da ABD'nin girişimleri sonuncunda Londra Antlaşmasına bağlı olarak Türkiye, Yunanistan, İngiltere arasında imzalanan ve Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın hukuki dayanağını oluşturan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin 19 Ekim 1939’da Ankara’da, Ingiltere ve Fransa ile imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin NATO’ya girmesine etki eden faktörlerden biri değildir?
Türkiye’nin, dış politikada mutlak blok siyasetinden vazgeçip çok yönlü bir siyasete geçmesine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1923-1950 yılları arasında süren iktidar döneminin son hükümeti aşağıdakilerden hangisidir?
Ecevit Hükümeti Dönemi'nde Türkiye’nin güçlü ekonomiye geçiş programını hazırlayan, ekonomiden sorumlu devlet bakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konulan İstikrar Programı’nın hedeflerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 2000 yılında açıkladığı Enflasyonu Düşürme Programı’nın unsurlarından biri değildir?
Türkiye’de 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de basılan kitapların derlendiği ve kanun gereği gönderildiği kütüphanelerden biri değildir?
31 Mart 1975’te kurulan Milliyetçi Cephe Hükûmeti'nin başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs Askeri Darbesi’nden sonra çıkarılan dergilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1947’deki Yedinci Büyük Kurultayı’nda alınan önemli kararlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi CHP’nin 1947’den sonra dini konularda yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
İkinci Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye'de, radyo ve televizyon yayınında devlet tekelini kaldıran düzenleme hangi yıl yapılmıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın