Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün yurt gezilerinin amaçlarından biri değildir?
1933’te Darülfünun’un kapatılarak İstanbul Üniversitesinin açılmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk’ün devletçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Türk Devleti’nin laik olduğu” yolundaki cümle 1924 Anayasası’na hangi tarihte eklenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
Lozan Antlaşması’nda Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilen ve Atatürk’ün ölümünden sonra çözülebilen sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Dördüncü Plan döneminde yürürlüğe konulan, mimarları başbakan Süleyman Demirel ile müsteşarı Turgut Özal’ın olduğu “İstikrar Programı’nın” adı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminin en önemli sonuçlarından biridir?
II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?
Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen uçuşa yasak bölgenin denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
1939 yılında, parti-devlet özdeşliğinden vazgeçilmesini ve hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de kontrol edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
27 Mayıs 1960 darbesinden sonra ordu içinden oluşturulan 38 kişilik komite aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
“Atatürk’ü Koruma Kanunu” Demokrat Parti Hükümeti tarafından hangi yıl kabul edilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Köy Enstitülerinin kurulmasında ve geliştirilmesinde çaba gösteren eğitimcilerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın