Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir.” tanımının ilk kez yer aldığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?
Türkiye’ye, Avrupa Birliği’ne girebilmesi için “aday ülke” statüsünün verildiği zirve aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurulmasının nedenlerinden biridir?
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
Türkiye’de 1994 yılında gerçekleşen büyük ekonomik krizden sonra uygulanan istikrar tedbirleri aşağıdakilerden hangisidir?
Demokrat Parti’nin 14 Mayıs 1950’de seçimleri kazanmasından sonra hükümeti kurması için görevlendirilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
1996’da Türkiye ile Yunanistan’ı savaşın eşiğine getiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın (1968-1972) hazırlanmasını kolaylaştıran faktörlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 12 Temmuz 1947 Beyannamesi’nden sonraki dönemde CHP’nin yaptığı düzenlemelerden biri değildir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grub’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Hasan Ali Yücel’in kurulmasına öncülük ettiği okul aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
1977 seçimlerinden sonra Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan hükümet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında çıkarılan kanunlardan biri değildir?
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın