Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hilafetin kaldırılmasını hızlandıran gelişmelerden biri değildir?
Türk Devrimi’ni Osmanlı reform çabalarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ekonomik büyümede izlenen stratejilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kuruluşunu hızlandıran gelişmelerden biridir?
Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra karşılaştığı en önemli tehdit aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Varlık Vergisi Kanunu’nun çıkarılma amaçlarından biri değildir?
Döviz çıpasına dayalı Enflasyonu Düşürme Programı hangi ekonomik krizle terk edilmiştir?
Türkiye’nin 1964’te mutlak blok politikasının Türkiye çıkarlarına aykırı olduğunu sorgulamasına yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
1950’li yıllarda Türkiye’nin Yunanistan’la yaşadığı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Truman Doktrini’ni en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Demokrat Parti’nin kuruluş çalışmaları sırasında İsmet İnönü ile Celal Bayar’ın sahip çıkılması için üzerinde anlaştıkları iki ilke aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
II. Dünya Savaşı sırasında hükümete ekonomik hayatın her alanını kontrol etme olanağı tanıyan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de 1987’de yapılan referandumun temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?
1961 Anayasası ile radyo alanında yapılan en önemli düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olduğu ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanındığı anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
24 Temmuz 1963’te yürürlüğe giren ve 1970 muhtırasından sonra askıya alınan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşinci Olağan Kongresi’nde hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın