Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son OsmanlI hanedan mensubu kimdir?
Lozan Antlaşmasının imzalanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış durumuna geçmesiyle TBMM seferberlik halini hangi tarihte kaldırmıştır?
“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
Albert Malche’nin hazırladığı rapor doğrultusunda reform ihtiyacı duyularak 1933 yılında kapatılan öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı ders kitabının hazırlanmasında Atatürk’ün yanı sıra hizmetleri olan kişilerden biridir?
9- Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 1932’den itibaren yayın hayatına başlayan Kadro Dergisi’nin yazar ve kurucuları arasında yer almaz?
Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını ilk kez öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen fikir adamı kimdir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde uygulanan esaslardan biri değildir?
Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi tarihte girmiştir?
Birinci Dünya Savaşı sonrasında mağlup devletlerin mevcut statükoyu değiştirmek üzere benimsedikleri tutum aşağıdakilerden hangisidir?
1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?
I. Balkan Paktına Üyelik
II. Milletler Cemiyetine Üyelik
III. Sadabat Paktına Üyelik
IV. Montrö Boğazlar Sözleşmesinin Kabulü

Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın