Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı İktisadi'de yer alan esaslardan biri değildir?
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son OsmanlI hanedan mensubu aşağıdakilerden hangisidir?
Eğitmen kurslarının kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk ve manevi kızı Afet Inan’ın vatandaşlık bilincini geliştirmek üzere hazırladıkları kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Milli Mücadele devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Saltanatın, hilafetten ayrılarak kaldırılmasına karşı çıkıldığı ve meclisin halifenin meclisi olduğu düşüncesinin savunulduğu eser aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk’ün 1925’te Kastamonu’ya yaptığı geziden hemen sonra gerçekleştirdiği inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti’nin, işgal sırasında ve sonrasında yaptığı idari düzenlemelerden biri değildir?
Lozan Barış Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Türkiye’de devletçi bir ekonomik modelin uygulanmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Harf devriminden sonra yeni harfleri halka öğretmek için açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girme konusunda tereddüt etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk’ün aktif bir dış politika izlemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Antlaşması’nda ülke sınırlarına dâhil edilemeyen ancak Atatürk’ün ölümünden sonra ülke sınırlarına katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın