Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde uygulanan esaslardan biri değildir?
Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyeti ve devrimleri topluma mal etmek, toplumun kültürel gelişimini sağlamak amacıyla oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi yıl girmiştir?
Sancak Sorunu’nun (Hatay) çözümü amacıyla hazırlanan, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından 1937’de onaylanan ve Sancak’ı ayrı bir varlık olarak kabul eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’nin Balkan Antantı ve Sadabat Paktı’nı imzalarken gerçekleştirmek istediği ortak amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanan “Misak-ı İktisadi” nerede yayınlanmıştır?
1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında hükümete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren düzenlemelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararları olarak bilinen istikrar programının kısa vadeli hedefleri arasında yer almaz?
ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Savaşı’ndan sonra Irak’ın kuzeyinde tesis edilen uçuşa yasak bölgenin denetlenmesi için Türkiye’de konuşlandırılan çok uluslu askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyetin ilanından sonra Türk Dış Politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
29 Mayıs 1939 tarihli CHP Beşinci Olağan Kongresinde 1936’da başlatılan “parti-devlet özdeşliğinden” vazgeçilmesi ve hükümet çalışmalarını kontrol etmek için kurulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
7 Temmuz 1945 tarihinde Nuri Demirağ tarafından kurulan muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
İstanbul ve Ankara Radyoları yayın hayatına hangi yılda başlamıştır?
İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in desteğiyle 1940 yılında kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın