Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim konusundaki amaçlarından biri değildir?
Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha barış yapılmadan on yedi dönem askerin terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Atatürk’ün 1925’te Kastamonu’ya yaptığı geziden hemen sonra gerçekleştirdiği inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?
Zaman içinde geçirdiği düzenlemelerle birlikte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?
Osmanh Devleti'nin 19. yüzyıl ortalarında başlattığı demir yolu yapımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu kimdir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye işgalden kurtarıldıktan sonra yakılıp yıkılan köylerde yemeklik ve tohumluk gibi ihtiyaçları karşılamak için yapılan düzenlemelerden biridir?
Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları hangi Milli Eğitim Bakanı’nın tespit ve önerileri sonucu kurulmuştur?
Atatürk ve manevi kızı Afet İnan’ın vatandaşlık bilincini geliştirmek üzere hazırladıkları kitap aşağıdakilerden hangisidir?
Müdafaa-i Hukuk Grubu’ndan ortaya çıkan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de sergilenen ilk milli opera aşağıdakilerden hangisidir?
Sancak (Hatay) hangi yıl Türkiye’ye katılmıştır?
Atatürk ‘‘Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.” ifadesi ile milliyetçilik ilkesinin hangi yönüne işaret etmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre, Türk milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan biri değildir?
Sosyal gruplar arasında iş bölümünü ve dayanışmayı esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Sadabat Paktı'nı imzalayan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada uyguladığı esaslardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1930’larda İngiltere ve Fransa ile iyi ilişkiler kurmasının nedenlerinden biridir?
Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'de yapılan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi'ne göre, mübadele dışında tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın