Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Atatürk’ün yazılmasına öncülük ettiği; devlet, demokrasi ve özgürlük gibi konulardaki görüşlerini belirttiği ders kitabı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık anlayışı ile uyuşmaz?
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?
Lozan Antlaşması’nda ülke sınırlarına dâhil edilemeyen ancak Atatürk’ün ölümünden sonra ülke sınırlarına katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1950’li yıllarda Ortadoğu’da Türkiye’ye karşı olumsuz bir algının oluşmasına yol açan olaylardan biridir?
1950 yılında Türkiye’de kurulan, Dünya Bankasının teknik ve mali yardımlarından yararlanan ve 1960 yılına dek “ithal ikamesi” stratejisine uygun olarak çalışan banka aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye, Avrupa Konseyi’ne hangi yıl üye olmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı yıllarında izlenen ekonomik politikanın sonuçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti iktidarının tarım alanındaki faaliyetlerinden biri değildir?
Türkiye’nin 1964’ten sonra blok siyaseti yerine çok yönlü dış politikaya yönelmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
1961 Anayasası ile ilk kez oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
2001 yılındaki ekonomik kriz sırasında uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nı hazırlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
İsmail Hakkı Tonguç’un çabaları ve Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in desteğiyle 1940 yılında kurulan eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’nin Batı ittifakına yönelmesinde etkili olan gelişmelerden biridir?
Milli Kütüphanenin kurulmasını ilk kez öneren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi 1957 seçimleri öncesi muhalefet kanadının kendi aralarında uzlaştığı esaslardan biri değildir?
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 1939 yılındaki Beşinci Olağan Kongresi’nde kurulan Müstakil Grup’un temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
13 Nisan 1994 tarihinde çıkarılan 3984 sayılı yasa ile bütün yayın alanını kontrol etmek üzere oluşturulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?
26 Aralık 1938 tarihinde yapılan CHP Olağanüstü Kurultayı’nda İsmet İnönü’ye verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir?
Kıbrıs Barış Harekâtı hangi yıl gerçekleşmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın