Genel Muhasebe 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebenin Temel Kavramları’ndan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?
Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe kayıt sürecinde düzenlenecek fişlerden biri değildir?
TAM işletmesi kasasında bulunan nakit fazlası olan 3.500 Türk Lirası ile $2.000 satın almıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki mali nitelikli işlemlerden hangisinde Kasa hesabı alacalandırılır?
“A” İşletmesi, “B” işletmesine 10 Mayıs tarihinde 6.000 Türk Lirası çek karşılığı sattığı malların, çek bedelinin 14 Mayıs tarihinde GÜVEN Bankası’ndaki alacaklı cari hesabına yatırıldığını öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre “A” işletmesinin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
Hazır değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli görevlendirmeler nedeni ile personele verilen ve görev sonrası mahsup edilecek alacaklar için kullanılan hesaptır?
Aşağıdakilerden hangisi “Diğer Alacaklar” grubunda yer almaz?
Alacak Senetleri hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
“A” İşletmesi 1.3.2012 tarihinde alım-satım amaçlı olarak 200 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 Türk Lirası nominal değerli, yıllık % 45 faizli, “K” İşletmesi tahvillerinin tamamını 1.7.2012 tarihinde satmıştır. (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız).
Bu bilgilere göre, 1.7.2012 tarihli satış işlemi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
“E” İşletmesi 2.1.2012 tarihinde alım-satım amaçlı olarak adedi 10 Türk Lirasından 1.000 adet “N” işletmesi hisse senetlerinden almış ve bu hisse senetlerinin tamamını 2.4.2012 tarihinde 9.000 Türk Lirası karşılığında satmıştır. Satış işlemi için bankaya ayrıca 300 Türk Lirası komisyon ödemiştir.

İşletmenin 2.4.2012 tarihli satış işlemine ilişkin yevmiye kaydıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Hisse senetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“S&C” İşletmesi 11.11.2012 tarihinde piyasada işlem gören 200 adet “P” işletmesinin hisse senetlerini hisse başına 50 Türk Lirası ve satın alma işlemi için 1.000 Türk Lirası komisyonunu banka havalesi ile ödemek koşulu ile alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ait bedeli nakden ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
HIV işletmesinin 31.12.2011 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 2.500 Türk Lirasıdır. HIV işletmesi 2012 yılında 24.000 Türk Lirası mal almış ve almış olduğu malların 3.200 Türk Liralık kısmını istediği özellikleri taşımadığı gerekçesi ile iade etmiştir. Dönem sonunda yapılan sayımda işletmenin elinde 1.600 Türk Lirası mal stoku olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin dönem içindeki satış tutarı 32.000 Türk Lirasıdır.

Bu bilgilere göre, HIV işletmesinin 2012 yılı brüt satış kârı veya zararı kaç Türk Lirasıdır?
Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satmış olduğu malların bir kısmının iade edilmesi durumunda yapılan yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Bir işletmenin 31.12.2011 tarihinde “Ticari Mallar” hesabının bakiyesi 12.500 Türk Lirası, 31.12.2012 tarihinde ise 28.000 Türk Lirasıdır. İşletme 2012 yılında 53.000 Türk Lirası tutarında mal almış, bu malların 6.700 Türk Liralık kısmı iade edilmiştir. Ayrıca işletme 2012 yılında satın aldığı malların nakliyesi için 1.200 Türk Lirası ödemiştir.

İşletmenin 2012 yılı Satılan Ticari Mallar Maliyeti kaç Türk Lirasıdır?
AsA Şirketi, 2011 yılında tanesi 275 Türk Lirasından 350 adet mal satmış, bu malların 50 tanesi istenilen özellikleri taşımadığı gerekçesi ile müşteriler tarafından iade edilmiştir.

Bu bilgilere göre, AsA işletmesinin 2011 yılı net satış tutarı kaç Türk Lirasıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın