Genel Muhasebe 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Çek defterinin sahibine ne ad verilir?
Tahsil edilememe olasılığı olan senetli alacakların borçlusuna senedin vadesinin dolduğunun bildirilmesi durumunda aşağıdaki yardımcı hesaplardan hangisi kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabında yer alan unsurlardan biri değildir?
"A" İşletmesi 30 Temmuz tarihinde hisseleri piyasada işlem gören ”B" işletmesinin nominal değeri 10 TL olan 10.000 adet hisse senedini hisse başına 8 TL alım-satım amaçlı olarak satın almış ve işleme ilişkin 1.000 TL komisyonla birlikte toplam bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ilişkin "A" işletmesinin bankaya havale bedeli kaç TL dir?


Bu bilgilere göre işletmenin kasasında kaç dolar bulunmaktadır?
İşletme 5.000 TL’lik mal satın almış ve karşılığında nakit olarak ödeme yapmıştır.

Bu işlem sonucunda aşağıdakilerden hangisi sırasıyla meydana gelir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Bir faaliyet dönemi boyunca finansal tabloların hazırlanabilmesi için bilanço kalemlerinde ve gelir ve giderlerde ortaya çıkan değişmeleri saptamak üzere kullanılan hesapların işleyişini gösteren yasal defter aşağıdakilerden hangisidir?
Bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi İndirilecek KDV hesabı kalanının, Hesaplanan KDV hesabı kalanından büyük olması durumunda kullanılan hesaptır?
I Açılış için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
II Artışlar için ilgili hesabın alacak tarafına kayıt yapılır.
III Azalışlar için ilgili hesabın borç tarafına kayıt yapılır.

Yukarıda verilen hesap hareketleri aşağıdaki hesaplardan hangisinin işleyişini göstermektedir?
SAM İşletmesi, 10 Ekim tarihinde peşin değeri 6.000 olan P12 malını; 60 gün vadeli 6.000 TL nominal değerli senet ve 300 TL KDV’yi peşin tahsil ederek satmıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Borçlar Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve belli bir biçime bağlı olmayan senetlere ne ad verilir?


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
"A" İşletmesi 1 Haziran tarihinde piyasada işlem gören 100 TL nominal değerli 100 adet "B" işletmesinin hisse senetlerini hisse başına 150 TL ve satın alma bedelinin %2’si kadar komisyon ödemek suretiyle alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ilişkin bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Türev ürünleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Likiditesi bakımından kasadaki paradan sonra en likit varlık olan ve ibraz süresi sonunda tahsil edilmesi beklenen, hazır değerler grubundaki hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Devamlı envanter yöntemi kullanan bir işletmenin kredili olarak satın aldığı malların bir kısmını iade etmesi durumunda yapılan yevmiye kayıtlarında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer alır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın