Genel Muhasebe 1 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav SorularıYukarıda finansal tabloların niteliksel özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?
İşletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının alacakları kararları etkileyecek bilgileri üretmeyi amaçlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
"A" işletmesi 15 Aralık 2017 tarihinde kurulmuştur. İşletmenin 31 Aralık tarihinde envanter işlemleri öncesinde düzenlemesi gereken mizan aşağıdakilerden hangisidir?
Muhasebenin organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir hesabın borç ve alacak taraflarındaki tutar toplamlarının birbirine eşit olması durumunda doğrudur?


Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin net satışlar tutarı kaç TL'dir?
153 Ticari Mallar hesabının kodlamasında 1 (bir) aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Dönen varlıklarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi dönem sonunda işletmenin varlıklarının sayılması, ölçülmesi, tartılarak değerlendirilmesi sonucu elde edilen listelerin kayıtlandığı defterdir?
Yönetim muhasebesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Herhangi bir mali olay hesaplara kaydedilirken temel muhasebe eşitliğinin bozulmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe tarafından izlenmesi gereken bir olay değildir?
İşletmenin, işletme sahiplerine veya ortaklarına olan borçlarına ne ad verilir?
------- işletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişine ilişkin doğru bir ifadedir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel amacıdır?
Aşağıdaki muhasebe fişlerinin hangisinde "Kasa" her zaman borçlu tarafta yer alır?
Aşağıdaki finansal tablo varsayımlarından hangisi çok sayıdaki işlemi nitelik ve işlevlerine göre hesap sınıfları altında toplamaktadır?
Mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemine ne ad verilir?
SES İşletmesinin cari dönem sonu bilançosu incelendiğinde; dönen varlık toplamının 12.000 TL, öz kaynaklar toplamının 19.000 TL, kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamının 8.000 TL ve kaynaklar toplamının 40.000 TL olduğu görülmektedir.

Bu bilgilere göre SES işletmesinin duran varlık toplamı kaç TL'dir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın