Genel Muhasebe 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

"A" İşletmesinin cari dönem sonu bilançosu incelendiğinde; dönen varlık toplamının 15.000 TL, öz kaynaklar toplamının 19.000 TL ve kaynaklar toplamının 40.000 TL olduğu görülmektedir.

Bu bilgilere göre "A" işletmesinin duran varlık toplamı kaç TL’dir?
Raporlama döneminde ortaya çıkan ve işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri itibariyle sınıflandırılarak sunulan nakit alımlarını içeren tablo aşağıdakilerden hangisidir?


Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin net satışlar tutarı kaç TL'dir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin muhasebesini ilgilendiren bir olay değildir?
Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloların niteliksel özelliklerinden biri değildir?
"A" İşletmesinin ortakları, işletme sermayesini 60.000 TL artırmış ve parayı işletmenin banka hesabına yatırmışlardır.

Bu bilgilere göre yukarıdaki mali olay aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Yönetim muhasebesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
------- , varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerinin esas alınması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramıdır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Bu soru iptal edilmiştir.
  "A" İşletmesi toplam maliyeti 3.000 TL olan 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL'den nakit para karşılığında satmıştır.

  Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL'dir?
  Para tahsilatlarına ait belgelerin toplandığı fişe ne ad verilir?
  --------- , bir işletmenin kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, belirli bir tarihte özet olarak sunan finansal tablodur.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
  Varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  I. Yardımcı defter
  II. Envanter defteri
  III. Büyük defter
  IV. Yevmiye defteri
  V. İşletme hesabı defteri

  Mali nitelikli bir olaya ilişkin ispat edici belgenin ilk olarak kaydedildiği yasal defterler yukarıdakilerden hangileridir?
  - Finansal durum tablosu
  - Gelir tablosu
  - Nakit akış tablosu
  - Özkaynak değişim tablosu
  Yukarıda verilen tabloların genel adı nedir?
  Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?
  İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağına ne ad verilir?
  I. Varlıklar
  II. Yabancı kaynaklar
  III. Duran varlıklar
  IV. Dönen varlıklar
  V. Özkaynaklar

  Yukarıdaki bilanço gruplarından hangileri ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıl kârları veya zararları ile dönem net kârı veya zararı kalemlerini içerir?
  ------, mali nitelikli bir işlemin tarafları, tarih, içerik, miktar ve tutar olarak belirlenmesi işlemidir.

  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?
  31 Aralık itibarı ile düzenlenen ilk zorunlu mizan aşağıdakilerden hangisidir?
  Sınavı Bitir

  Yorum Yapın