Genel Muhasebe 1 Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucunda Alıcılar Hesabının alacak tarafına kayıt yapılmaz?
Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde kullanılacak hesapların yer aldığı listedir?
Aşağıdakilerden hangisi tahsilat işlemine ilişkin bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi poliçenin taraflarından biri olan lehtarı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi ilgili dönemde öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış veya azalışları bir bütün olarak gösteren tablodur?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret işletmelerinin ana faaliyet konusuna ilişkin doğru bir ifade değildir?
Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi stoklar grubunda yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?
“C” işletmesi satın aldığı bir mal karşılığında verdiği 21.000 TL' lik çekin ödendiğini “A” Bankası’ndan gelen dekonttan öğrenmiştir.
Bu bilgilere göre çek ödemesine ilişkin yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Kasa hesabı ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Kasa hesabının her zaman alacaklı çalıştığı muhasebe fişidir?
Personelden Alacaklar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki hakkını ifade eder?
Aşağıdaki durumlardan hangisinde hisse senedinin satın alınması sırasında ödenen komisyon, hisse senedinin maliyetine ilave edilir?
Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin müşterilerine yaptığı mal satışları üzerinden aldığı Katma Değer Vergisi’nin (KDV) izlendiği hesaptır?
Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın