Genel Muhasebe 1 Dersi 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

"İşletme tercih etmiş olduğu muhasebe politikalarının önceki dönemlerde olduğu gibi aynen uygulamaktadır."

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadenin gerçekleşmesini sağlayan muhasebenin temel kavramıdır?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin bir yıl veya normal faaliyet dönemi içinde paraya dönüşebilecek varlıkların bilançoda gösterildiği bilanço grubudur?
Aşağıdaki finansal tablolardan hangisi muhasebenin tahakkuk esasına göre düzenlenmez?
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit akışlarından biridir?
Türk ticaret Kanununa göre işletmeler muhasebe kayıtlarını Türkçe ve Türk Lirası cinsinden tutmak zorundadır. İşletme kasasındaki yabancı paralarının miktarını yabancı para cinsinden takip etmek isterse, aşağıdaki hesaplardan hangisini kullanır?
Kaynak hesaplarının işleyişi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Mizanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Aşağıdakilerden hangisi temel muhasebe eşitliğidir?

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
"A" işletmesi, ortaklarından Ahmet Aydının işletmeye taahhüt ettiği sermayenin 25.000 Türk Liralık kısmını banka havalesi ile ödediğim belirlemiştir.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdaki hesaplardan hangisi Diğer Alacaklar grubunda yer alır?
İşletme müşterisinden olan 15.000 Türk Lirası senetli alacağını vadesinde tahsil etmiştir.
Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletme, 7.500 Türk Lirası senetli alacağını vadesinde tahsil edemediği için protesto ettirmiştir. Protesto masrafı için notere 500 Türk Lirası ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletme tedarikçisine olan 5.000 Türk Lirası borcuna karşılık, müşterisinden daha önce aldığı 30 gün vadeli 5.000 Türk Lirası nominal değerli bir senedini vermiştir.

Bu işlem, muhasebede aşağıdaki finansal olaylardan hangisi ile ifade edilmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi borçlanma kâğıdı değildir?
"A” İşletmesi 1 2.2012 tarihinde alım-satım amaçlı olarak 100 adet almış olduğu ve aynı tarihte ihraç edilmiş olan 1.000 Türk Lirası nominal değerli, yıllık % 36 faizli, “Y" işletmesi tahvillerinin 50 tanesini 1.4.2012 tarihinde satmıştır. (Piyasa faiz oranı ve tahvil faiz oranının aynı olduğunu varsayınız).

Bu bilgilere göre, 1.4.2012 tarihli satış işlemi ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
"M&N" İşletmesi 1.6.2012 tarihinde hisseleri piyasada işlem gören "A" işletmesinin 500 adet hisse senedini hisse başına 65 Türk Lirası ve satın alma işlemi için $1.500 komisyonu nakit ödemek koşulu ile alım-satım amaçlı olarak satın almış, satın alma işlemine ait bedeli banka havalesi ile ödemiştir.

Bu işleme ait yevmiye kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi yer almaz?
Mal alış-satışlarının muhasebeleştirilmesinde aralıklı envanter yöntemi kullanan işletmeler aldıkları mallarla ilgili nakliye giderini aşağıdaki hesapların hangisinin borcuna kaydeder?
Tahviller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın